به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > معاونین آموزشی پیشین 
معاونین آموزشی پیشین

خانم دكتر مهناز ياونگي

خرداد 1380 الي دي 1383

آقاي دكتر احمد خليلي

1365ال 1367

آقاي دكتر عبدالله فرهادي نسب

دي 1383 الي تير 1384

آقاي دكتر علي اكبر مشتاقي

1367 الي 1369

آقاي دكتر احمد جنيدي

تير 1384 الي شهريور 1384

آقاي دكتر محمد بحريني

مهر 1369 الي دي 1374

آقاي دكتر بهزاد هوشمند

شهريور 1384 الي آبان 1387

آقاي دكتر امير كشوري

دي 1374 الي آذر 1376

آقاي دكتر ابراهيم خوشرفتار

آبان 1387 الي تير 1388

آقاي دكتر محمد جعفريان

آذر 1376 الي مرداد1377

آقاي دكتر سید محمد مهدی هزاوه ایی

مرداد 1388الی تیر1393

آقاي دكتر حسين محجوب

مرداد1377 الي آذر 1378

آقاي دكتر فرهاد فراهاني

تیر 1393 الی 30 آذر 99

خانم دکتر مژگان ممانی

دی ماه 1399 الی ادامه دارد

آقاي دكتر فرهاد فراهاني

آذر 1378 الي خرداد 1380

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved