به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > برنامه مصوب آموزشی > کاردانی 
کاردانی


رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

اتاق عمل

 74/08/14

آمار و مدارك پزشكي

 83/09/07

بهداشت حرفه‌اي

 86/08/29

بهداشت عمومي

 84/12/20

بهداشت محيط

 85/10/09

پرستاري

 61/12/08

تكنولوژي پرتودرمانی - رادیوتراپی

 86/04/30

تكنولوژي پرتوشناسی - رادیولوژی

 74/12/06

تكنولوژي پزشكي هسته‌اي

 79/06/19

علوم آزمايشگاهي

 83/09/07

فوريت‌هاي پزشكي

 86/12/11

مامائي

 75/03/27

هوشبري

 83/03/23

   
       
- مصوب رشته‌هاي مقطع كارداني در سالهاي قبل