به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 
اولویت های پژوهشی

اولويت هاي تحقيقاتي معاونت آموزشي

رديف

عنوان الويت

1.        

ارتقاء كيفيت فرايند آموزش در رشته هاي مختلف

2.        

ارائه راهكارهاي افزايش انگيزه آموزش اعضاي هيات علمي

3.        

نياز سنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي با نياز جامعه

4.        

ارتقا سطح مهارت هاي ارتباطي بين استاد و دانشجو

5.        

تقويت انگيزه تحصيلي در دانشجويان

6.        

تدورين راهكارهاي ارتقاء ارتباط بين مديران ارشد، اساتيد و كاركنان

7.        

ارتقاء سطح آموزش در دانشگاه جهت تقويت مهارت هاي فراگيران

8.        

تجديد نظر در اجزاي آموزش شامل اهداف، روشها و ارزيابي

9.        

تقويت بكارگيري روشهاي نوين آموزش در دانشگاه

10.    

ارزيابي هزينه اثر بخشي آموزش رشته هاي مختلف در دانشگاه

11.    

اصلاح ساختار قوانين آموزشي

12.    

بازنگري در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هاي پزشكي

13.    

ارائه راهكارهاي افزايش انگيزه تحقيق در دانشجويان

14.    

مدلسازي در بكارگيري روش هاي نوين آموزش در دانشگاه

15.    

بررسي ميزان مشاركت دانشجويان در طرح هاي تحقيقاتي

16.    

بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي و مدرسين در مورد آموزش الكترونيك  آموزش مداوم

17.    

بررسي نياز هاي آموزشي مشمولين آموزش مداوم

18.    

نياز سنجي اعضاي هيات علمي مورد نياز تا افق 1404

19.    

مهندسي مجدد فرايند ها در خدمات آموزشي

20.    

بررسي شاخص هاي تاثير گذار بر ارتقاء خدمات آموزشي

21.    

بررسي وضعيت علمي اعضاي هيات علمي

22.    

ارزيابي کارآمدي نظام اداري معاونت آموزشي

23.    

پژوهش در خصوص زيان ناشي از رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشکي

24.    

پژوهش در خصوص شيوه طراحي سوالات امتحاني در آزمون هاي پزشکي و انتخاب بهترين شيوه به منظور اجرا.

25.    

مدل هاي مختلف ساختار مديريتي در حيطه آموزشي

26.    

تأثير وابستگي دانشجويان به استفاده از اطلاعات مورد دسترسي

27.    

ارزيابي منابع انساني مشغول به کار در معاونت آموزشي

28.    

پژوهش در خصوص نحوه خصوصي سازي فعاليت هاي معاونت آموزشي

29.    

بررسي ميزان رضايت مندي مشمولين از برنامه هاي آموزشي موجود

30.    

بررسي وضعيت اشتغال و فارغ التحصيلان

31.    

پژوهش در خصوص ميزان جذب فارغ التحصيلان رشته هاي پزشکي و پيراپزشکي

32.    

اعتبار بخشي آموزش دانشکده ها

33.    

بررسي فرصت ها و تهديدها در اجراي برنامه هاي آموزشي مشترک با دانشگاه هاي خارج از کشور

34.    

روش هاي رتبه بندي و اعتبار بخشي در دنيا 

35.    

بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي موجود با نياز هاي جامعه

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved