به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > اداره کل آموزش > اداره ثبت پذیرش و امتحانات 
اداره ثبت پذیرش و امتحانات

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور سراسري

1-اصل يا گواهينامه موقت دوره پيش دانشگاهي+ يكسري تصوير آن

2- اصل يا گواهي نامه موقت ديپلم متوسطه + يكسري تصوير آن

3-ريزنمرات سه ساله متوسطه +  يكسري تصوير آن

ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي + يكسري تصوير آن

2- اصل شناسنامه و كارت ملي  + 2 سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه وكارت ملي

عکس 4*3      4 قطعه

فرمهاي ثبت نامي  مورد نياز

وظایف اداره ثبت نام وپذيرش

1)    برنامه ريزي و ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاهها

2)   بررسی پرونده و اعلام کمبود مدارک به دانشجو وراهنمایی دانشجو جهت روند تکمیل پرونده و مکاتبه جهت گرفتن اصل  گواهینامه  دیپلم بویژه دریافت تائیدیه(ارزش تحصیلی)دوره پیش دانشگاهی و دیپلم

4)      ارسال پرونده دانشجویان دانشگاه مبداء و مقصد و تسویه حساب کامل دانشجو با دانشکده و دانشگاه مبداء.

5)      اعلام وصول پرونده دانشجویان انتقالی به این دانشگاه پس از دریافت پرونده از دانشگاه مبداء و کنترل مدارک

6)      دریافتی واعلام.

7)       معرفي دانشجويان جهت انتخاب واحد به دانشكده ها و واحدهاي تابعه ي دانشگاه از قبيل امور دانشجويي وكتابخانه مركزي

8)       ابلاغ مقررات آموزشي مصوب به دانشكده ها و دانشجويان جديد الورود

9)       نظارت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان وكنترل انتخاب واحد در هر ترم تحصيلي

10)   انجام مكاتبات اداري و تاييد گواهي اشتغال به تحصيل

11)  انجام امور مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد

12)  انجام امور مربوط به میهمانی و انتقالی و جابجایی دانشجویان.

13)   بازديد ونظارت بر جلسات برگزاري امتحانات پايان ترم كليه دانشكده ها

14)   بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلي وارجاع به واحد فارغ التحصيلان

15)   انجام مكاتبه با اداره آموزش و پرورش شهرستانها در خصوص درخواست اصل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي دانشجو

16)   بررسي و اقدام در خصوص درخواستهاي نقل و انتقالات و جابجايي دانشجويان طبق تقويم نقل و انتقالات هر سال

17)   بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلي وارجاع به واحد فارغ التحصيلان

18)   بازديد ونظارت بر جلسات برگزاري امتحانات پايان ترم كليه دانشكده ها

19)   برگزاري جلسات كميته منتخب، شوراي آموزشي، كميسيون پزشكي دانشجويي و كميسيون موارد خاص

20)   نظارت بر امور تحصيلي دانشجويان بر اساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

21)   نظارت بر اجراي آئين نامه هاي آموزشي دانشكده ها

22)   پذيرش دانشجويان ايراني مقيم خارج

 كارشناسان اداره ثبت و پذيرش

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved