به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > امور هيات علمي  > کارشناسان  
کارشناسان

نام و نام خانوادگی : سید محمود مدیحی

مدرک تحصیلی: لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس امور هیات علمی

تلفن تماس:08132520203 

 

نام و نام خانوادگی : ثریا نوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

سمت: کارشناس امور هیات علمی

تلفن تماس:08132520203

آدرس الکترونیکی: s.nuri2012@yahoo.com

روزهای پاسخگویی: ایام فرد هفته از ساعت 10 تا 12

نام و نام خانوادگی : طیبه السادات میر معینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس امور هیات علمی

تلفن تماس:08132520203

آدرس الکترونیکی:

روزهای پاسخگویی: ایام زوج هفته از ساعت 10 تا 12