به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > مستندات  > دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي  
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي