به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
شنبه ٢٧ آبان
صفحه اصلي > مستندات  > دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي  
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي