به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٨ دی
صفحه اصلي > مستندات  > دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي  
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي