به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > كارشناسان گروههاي آموزشي 
كارشناسان گروههاي آموزشي

خانم زهرا عبدي، كارشناس مسئول گروههاي:

- كودكان

- عفوني

- قلب

- راديولوژي

- ENT

- مامايي

- فيزيوتراپي

- دانشكده دندانپزشكي (گروههاي ارتودانتيكس، ترميمي و راديولوژي)

- برنامه هاي شهرستان ملاير

 

خانم نرگس بيات، كارشناس مسئول گروههاي:

- روانپزشكي

- داروسازي

- بيهوشي

- داخلي

- پرستاري

- چشم پزشكي

- پزشكي قانوني

- دانشكده دندانپزشكي (گروههاي دندانپزشكي كودكان، بيماريهاي دهان و دندان، پاتولوژي، اندودانتيكس)

دانشكده توانبخشي


خانم سارا سليماني، كارشناس مسئول گروههاي:

- نرولوژي

- جراحي

- علوم آزمايشگاهي

- پاتولوژي

- ارولوژي

- پوست

- ارتوپدي

- دانشكده دندانپزشكي (گروههاي پريودانتيكس، جراحي دهان و فك و صورت، پروتز)

- برنامه هاي ويژه پرسنل بيمارستاني