به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته ماده 6 
كميته ماده 6

اعضاء كميته:

- آقاي دكتر فرهاد فراهاني (معاون آموزشي دانشگاه)

- آقاي دكتر رامين كهايي (دبير آموزش مداوم دانشگاه)

- آقاي دكتر علي احسان صالح (رئيس سازمان پزشكي قانوني همدان)

- آقاي دكتر سيدابوالفضل عظيم (رئيس سازمان نظام پزشكي همدان)

- آقاي دكتر شاهين كسرايي (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- خانم نرگس بيات (دبير كميته)