به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٨ دی
صفحه اصلي > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته علمي برنامه ها > صورتجلسات سال 94 > صورتجلسات كميته علمي كنگره بين المللي جراحي مغز و اعصاب 
صورتجلسات كميته علمي كنگره بين المللي جراحي مغز و اعصاب