به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > شوراي آموزش مداوم > صورتجلسات > صورتجلسات سال 93 
صورتجلسات سال 93

صورتجلسه شوراي آموزش مداوم