به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > كارشناسان  
كارشناسان

 

نام و نام خانوادگي: نرگس بيات

رشته تحصيلي: تكنولوژي آموزشي

مقطع تحصيلي: كارشناس ارشد

سمت: كارشناس آموزش مداوم

نام و نام خانوادگي: زهرا عبدي

رشته تحصيلي: اقتصاد نظري

مقطع تحصيلي: كارشناس

سمت: كارشناس آموزش مداوم

نام و نام خانوادگي: سارا سليماني

رشته تحصيلي: فيزيولوژي

مقطع تحصيلي: كارشناس ارشد

سمت: كارشناس آموزش مداوم

 

 

نشاني دفتر آموزش مداوم: همدان- چهارراه شريعتي، روبروي هتل مرمر، ساختمان شماره 4، حوزه معاونت آموزشي، طبقه سوم، دفتر آموزش مداوم

تلفن تماس: 32516631 -081

https://hamedan.ircme.ir