به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
شنبه ٠٧ اسفند
صفحه اصلي > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته ماده 6 > صورتجلسات > صورتجلسات سال 94 
صورتجلسات سال 94