به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > مقررات و آئینامه ها > آئیننامه رفتاروپوشش‌حرفه‌ای‌دانشجویان 
آئیننامه رفتاروپوشش‌حرفه‌ای‌دانشجویان

ائيننامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجويان دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

 در مسير رشد و بالندگی انسان و تعليم و تربيت او،فرا می رسدکه آدمی در اوج جوانی، توانمند و آرمانگرا با روحيه ای حساس و تاثيرپذير،وارد محيطی به نام دانشگاه می شود،محيطی پويا،هدفمند و فرهنگ ساز که با جهت گيری ها و کنش های علمی-پژوهشی خود،شاخصی از ميزبان پويايی يک جامعه است و با ايجاد روحيه ی پرسشگری در جوانان آينده ساز،موجد جامعه ای کمال جو و بالنده خواهد شد.دانشگاه نه تنها تامين کننده ی دانش و فن در جامعه است،بلکه می تواند جهت دهنده ی فرهنگ و تضمين کننده باز توليد شکل و محتوای فرهنگی جوامع نيز باشد .همين ويژگی ها و توانمندی هاست که ما را بر آن می دارد تا هر چه بيشتر،دقيقتر و کار آمدتر در جهت بستر های مناسب برای شکوفائی استعداد های دانشجويان مشتاق و دانشمندان جوان مستعد خويش بکوشيم و دانشگاهی دانش محور و تمدن ساز فراهم نمائيم.   به همين منظور در جهت تحقق اين هدف بزرگ،شان و حرمت محيط های علمی،آموزشی-پژوهشی،صيانت از کرامت انسانی و شان دانشجو و خدمت رسانی مناسب،ضمن افزايش اعتماد و اطمينان بيمار به محيط های آموزشی و درمانی،ايجاد حس احترام ،آرامش و راحتی بيماران،ارتقای سلامت روانی دانشگاهيان،بيماران و مراجعين بيمارستانی و گروه های مختلف دانشجويی،به استناد بند الف ماده ی 3 فصل اول قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران،استانداردهای حقوق گيرنده ی خدمت و همراه وی و مصوب جلسه 198 شورای انقلاب فرهنگی ،مورخه 18/03/1389 در خصوص مصاديق پوشش(مجاز و غير مجاز)ويژه ی دانشجويان که در تبيين تبصره 3/د ماده 6آيين نامه انضباطی دانشجويان(مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ14/06/74)تدوين شده است.(آيين نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجويان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور)تصويب می شود،لذا پس از مطالعه دقيق و توجيه کامل آيين نامه و شيوه نامه آن ،ملزم به رعايت آن هستيد.

   دانلود : ایینامه_اخلاق_حرفه_ایی.pdf           حجم فایل 729 KB
   دانلود : arp.pdf           حجم فایل 964 KB
پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved