به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > استعدادهاي درخشان >  آيين نامه ها و مقررات  > آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان 
آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان