به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > فرم های آموزشی > فوق تخصص 
فوق تخصص

توجه کلیه فرم های زیر را دانلود نمایید

   دانلود : فرم_تعهد_آزاد.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم_تعهد_هیات_علمی.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : فرم_ثبت_نام.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : فرم_گزینش_3.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : فرم_گزینش_2.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : فرم_گزینش_1.pdf           حجم فایل 287 KB