به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > اداره کل آموزش > آئين نامه ها و مقررات آموزشي 
آئين نامه ها و مقررات آموزشي

آئين نامه هاي آموزشي

   دانلود : آيين_نامه_ستاد_شاهد.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : آيين_نامه_تغيير_رشته.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : ميهماني_بيش_از_40_درصد.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : آيين_نامه__كارداني_كارشناسي.docx           حجم فایل 701 KB
   دانلود : آئين_نامه_دوره_دكتري_عمومي_داروسازي.pdf           حجم فایل 15801 KB
   دانلود : آيين_نامه__دكتراي_دندانپزشكي.pdf           حجم فایل 582 KB
   دانلود : آيين_نامه__دكتراي_عمومي.pdf           حجم فایل 963 KB
   دانلود : آيين_نامه_استاد_مشاور.pdf           حجم فایل 177 KB