به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
جمعه ٠٤ مهر
صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > شورای تحصيلات تكميلي  
شورای تحصيلات تكميلي
 

شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه

نهاد برنامه ريز و ناظر بر تحصيلات تكميلي دانشگاه در حوزه معاونت آموزشي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه است. فعاليت هاي اين شورا همچنين تهيه و تدوين برنامـه هاي آموزشي دوره هاي تحصـيلات تکميـلي، تهيه و تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با تحصيلات تكميلي و  پيشـنهاد آن به شوراي دانشگاه و کمک به اموراجرايي و فراهم آوردن امکانات در زمينه گسـترش دوره­ هاي تخصصي است. همچنين اين شورا ناظر بر فعاليت هاي  شوراي تحصيلات تکميلي دانشـکده هاي داراي دوره هاي تحصيلات تكميلي مي باشد.

 


ترکيب اعضاي شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه
                                  
معاون  آموزشي دانشگاه (رئيس شورا)

معاون يا مدير پژوهشي دانشگاه

مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه ( دبير شورا)                         
مسئولان (مديران) تحصيلات تکميلي دانشکده­ها يا نمايندگان شوراهاي تحصيلات
تکميلي دانشکده­هاي داراي دوره هاي تحصيلات تكميلي

 

 

 


وظايف شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه عبارتند از:

الف )  همکاري با معاون آموزشي دانشگاه جهت ايجاد زمينه­هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه،  تصميمات هيأت رئيسه و آيين نامه­ها و برنامه­هاي مصوب 
ب)  
تدو ين و پيشنهاد برنامه­هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله:

برنامه­هاي آموزشي دوره­هاي کارشناسي ارشد و دکتري
ج) پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه برنامه ريزي و اجراي برنامه­هاي درسي دوره هاي مختلف در چهارچوب ضوابط مصوب و كوريكولوم دوره ها
د) بررسي آيين نامه هاي ­تحصيلا ت تکميلي و اظهار نظر درباره آنها

ه) پيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي کوتاه مدت و ميان مدت به شوراي  دانشگاه

و) برآورد ظرفيت پذيزش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تکميلي با همكاري شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها و ارائه آن به  شوراي دانشگاه و دبيرخانه مربوطه در وزارت متبوع

ح) بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي که توسط شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي
دانشگاه به شورا ارجاع مي شود.

ط) بررسي کيفيت آموزشي دوره هاي دستياري و علوم پايه  

ي) بررسي و تصويب نهايي پايان نامه هاي دستياران و دانشجويان تحصيلات تكميلي

ک) بررسي و تصميم گيري در باره درخواست هاي ميهماني و نقل و انتقال با تشكيل كميته نقل و انتقالات شورا

 

پا صفحه

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32510185-32511953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1399: « جهش تولید »

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved