به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
دوشنبه ٠١ آبان
صفحه اصلي > استعدادهاي درخشان >  دبير دفتر  
دبير دفتر

دبیر : دکتر رویا ثابتیان

(دکتري حرفه اي پزشکي)

کارشناس: خانم سمیرا شهابی (کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی)

آدرس دفتر :

همدان، خيابان شهيد فهميده، روبروي پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکي همدان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي، دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه

تلفکس: 8380238-0811