به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
چهارشنبه ٢٢ آذر
صفحه اصلي > تحصیلات تکمیلی > کارشناسان  
کارشناسان

کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی: نسرین بوجاری

رشته تحصیلی: شیمی آلی

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: رئیس تحصیلات تکمیلی

آدرس الکترونیکی: pg@umsha.ac.ir

تماس:32524017   داخلی 227

شماره نمابر:

ساعت برقراری ارتباط: ساعت 10 الی 12 شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اعظم قمری منظر

رشته تحصیلی: علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

آدرس الکترونیکی: pg@umsha.ac.ir

تماس:32524017 داخلی 222

ساعت برقراری ارتباط: ساعت 10 الی 12 شنبه تا چهارشنبه

نام و نام خانوادگی:لیلا معصومی

رشته تحصیلی:مدیریت اطلاعات

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سمت: استادیار

آدرس الکترونیکی: pg@umsha.ac.ir

تماس:32524017 داخلی 227

شماره نمابر:

ساعت برقراری ارتباط: ساعت 10 الی 12 شنبه تا چهارشنبه