به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
دوشنبه ٢٩ آبان
صفحه اصلي > روابط بين الملل > معرفي مدير امور بين الملل و روابط بين دانشگاهي 
معرفي مدير امور بين الملل و روابط بين دانشگاهي

دكتر محمد کاظم زاده

1)     مدير گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه علوم پزشکي همدان به مدت 11 سال ( 1379- 1389)

2)     مسئول بهداشت مدارس استان همدان به مدت 5/1 سال

3)     مشاور اداره كل سلامت خانواده و جمعيت و مدارس وزارت متبوع

4)     عضو کميته هاي مشورتي بهداشت باروري و تنظيم خانواده در وزارت متبوع

5)     عضو كميته كشوري سلامت كودكان

6)      عضو كميته اجرايي برنامه ميانسالان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

7)     مربي ارشد سلامت باروري و مشاوره سلامت جنسي در کشور ( از تاريخ 1388 ) با گواهي مشاور ارشد UNFPA پروفسور نينوك

8)     مربي ارشد کشوري وازکتومي بدون تيغ جراحي (NSV) با گواهي مشاور ارشد UNFPA پروفسور لي

9)     دبير کميته هاي ارتقاء سلامت کودکان و مادران دانشگاه وکميته هاي مرگ و مير مادرو کودک ( 1379- 1388)

10) مدير نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه و نوزادان دانشگاه ( 1386 – 1388)

11) مسئول كميته برنامه ريزي استراتژيك معاونت بهداشتي ( 1381)

12) عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه ( 1382)

13) كسب عنوان كشوري فعال عرصه سلامت ( 1387)

14) مسئول اجراي پروژه کشوري مراقبت هاي ادغام يافته زنان 45-60 ساله در استان همدان

15) سابقه دبيري كميته و عضو کميته HSR دانشگاه ( 1380- 1389)

16) اجراي بيش از 10 پروژه تحقيقاتي به عنوان مجري و يا همکار اصلي

17) طراحي و تدوين برنامه جامع سلامت مادر و کودک دانشگاه در سال 1387

18) مدير فني واجرايي پروژه كشوره DHS در سال 1379

19) مدير فني و اجرايي پروژه كشوري IMES در سال 1386

20) انجام پروژه اولويت سنجي موضوعات پژوهشي دانشگاه در سال 1381

21) شرکت در بيش از يک صد دوره آموزشي مرتبط با سلامت مادر و کودک و بهداشت باروري در وزارت متبوع و دانشگاه هاي مختلف کشور

تعدادي از پروژه هاي تحقيقاتي :

1)     مکانيزاسيون فرايندهاي ثبت مواليد در استان همدان در سال 1388 – 1389 ( به عنوان پروژه ملي ، با حمايت مالي وزارت متبوع ) ( مجري)

2)     بررسي تاثير راهبرد جلب حمايت همه جانبه ( Advocasy ) در پيشبرد مشاركت مردان در بهداشت باروري در استان همدان در طي سالهاي 1389-1388 ( با حمايت مالي از وزارت متبوع ) ( مجري)

3)     بررسي اثر بخشي اجراي مجموعه آموزشي – مراقبتي يائسگي " بر آگاهي ،نگرش و عملکرد زنان 45-60 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني در شهرستان اسد آباد در سال 1387-1388 ( مجري)

4)     بررسي عوامل جمعيتي و اجتماعي موثر بر ميزان شيوع افسردگي در بين سالمندان بازنشسته 60 تا 70 ساله تحت پوشش كانون بازنشستگان كشوري ، لشكري و تامين اجتماعي شهر همدان در سال 1387" ( مجري)

5)     اجراي نياز سنجي آموزشي پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني استان همدان در موضوعات سلامت خانواده( مجري ) 1385

6)      پروژه ترويج زايمان ايمن از طريق آموزش كاركنان بهداشتي و مادران در راستاي كاهش سزارين در شهرستان ملاير در سال 1383-1384 ( مجري)

7)     پروژه ارتقاء سطح سلامت زنان از طريق تشخيص زودرس سرطان پستان توسط مامو گرافي در زنان 40 سال به بالا شاغل در دانشگاه علوم پزشكي همدان 1383-1384 ( مجري)

8)     اجراي تعيين وضعيت كمبود ريز مغذي هاي آهن ، روي ، ويتامينو ويتامين D در استان همدان در سال 1380 مدير فني پروژه

9)     بررسي كشوري ارزشيابي مداخلات رشد و تغذيه كودكان كشور (ANIS 2) سال 1383 ( به عنوان مجري و ناظر استاني)

10) طرح كشوري تبيين مزيت هاي شغلي پزشكان در استان همدان در سال 1380 ( مدير فني و اجرايي پروژه در استان )