به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > روابط بين الملل > مدیر روابط بین الملل حوزه معاونت آموزشی 
مدیر روابط بین الملل حوزه معاونت آموزشی

 

 

دکتر ویـدا سمـیعـی

 مدیر روابط بین الملل حوزه معاونت آموزشی

 

تحصیلات:

PhD   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه UKM  مالزی

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه  UKM مالزی

MBA  درمدیریت و اقتصاد بیمارستان از Worldwide Science سوئد

کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد تهران

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد همدان

سوابق خدمتی:

کارشناس مسئول مراکز تسهیلات زایمانی – معاونت بهداشتی

کارشناس مسئول امور مامایی استان – معاونت درمان

کارشناس صدور پروانه متخصصین – معاونت درمان

کارشناس آموزش دانشکده بهداشت – دانشکده بهداشت

کارشناس و مترجم دفتر وزیر – دفتر وزارتی وزارت بهداشت و درمان

 ماما مسئول درمانگاه سمیعی 10 استادان – مرکز بهداشت همدان

کارشناس امور پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت – معاونت پژوهشی

کارشناس داوطلب روابط بین الملل وزارت بهداشت در اجلاس گلوبال فاند

کارشناس مسئول پرونده الکترونیک سلامت و سامانه سیب در استان – معاونت بهداشتی

مدیر روابط بین الملل حوزه آموزشی – معاونت آموزشی