به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > آمار و انفورتيك > کارکنان  
کارکنان

نام و نام خانوادگی: فاطمه سیفی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مدیریت MBA

سمت: سرپرست واحد

پرسنل واحد:

نام و نام خانوادگی: عاطفه ملوکی

تحصیلات: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: نسرین مرتضایی

تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت