به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > دبير آموزش مداوم 
دبير آموزش مداوم

 دکتر رامین کهایی   

دکتری تخصصی اطفال

پست الكترونيكي: rkahaei@yahoo.com