جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
صفحه اصلی > کمیته پژوهش در آموزش > وظایف کمیته  
وظایف کمیته

 

واحد پژوهش در آموزش بر آن است تا با شناخت مشکلات و معضلات آموزشی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی و انتشار نتایج این پژوهش ها در مجلات معتبر بین المللی و داخلی جزء ده مرکز مطالعات برتر کشور باشد . 

 

دورنما

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی همدان است که مهمترین هدف آن ارتقاء کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش می باشد . در این راستا بسط و گسترش فرهنگ انجام پژوهش های آموزشی، هدایت و جهت دادن به این پژوهش و ارائه مشاوره های پژوهشی از جمله اهداف این مرکز می باشد .

 

رسالت

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشد که در جهت ارائه راه حلهای مناسب و فراهم کردن بستر مناسب جهت ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش اهداف ویژه ذیل را از طریق اولویت گذاری، تایید، اصلاح و حمایت از پژوهش های مربوطه دنبال می کند . اهم این اهداف عبارتند از

aشناسایی مسائل و مشکلات موجود در فرآیند آموزشی (مربوط به اعضاء هیات علمی و دانشجویان )

aشناسایی مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی آموزشی  (امکانات آموزشی ، عوامل اجرایی )

aاولویت بندی محورهای پژوهش در آموزش براساس نیازهای آموزشی

aارایه خدمات مشاوره ای در خصوص طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش مجریان طرحها براساس درخواست آنها

aبررسی و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی تا سقف پنج میلیون تومان

aارائه پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر نتایج حاصل از طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش به معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده های مربوطه

aطراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی جهت رفع مشکلات آموزشی دانشکده ها توسط اعضای کمیته

aبرگزاری کارگاههای آموزشی روش و مدیریت تحقیق

 

فعالیت های واحد