به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > تماس با ما  
تماس با ما

شماره تماس  واحد های معاونت آموزشی

(داخلی:212)- 32528058

دفتر معاونت آموزشی

32514017

تحصیلات تکمیلی

32520185-32521953

اداره کل آموزش

32520250

هیات علمی

38321720-21

آموزش مداوم

38380246-38380238

EDC

32521953

اداری و مالی

32516632

انفورماتیک

داخلی

اسامی  کارشناسان

247

خانم سپهر

246

خانم ولایی

248

خانم شماعی

206

دکتر افتخاریان

250

خانم سیفی

251

خانم ولی اقبال

240

دبیرخانه

241

مرتضایی

237

آقای مرادی

227

خانم بوجاری

222

خانم قمری منظر

230

خانم میرمعینی

شماره تماس دانشکده ها

فکس

تلفن

دانشکده

38380208

38380462

پزشکی

38380447

38380150

پرستاری

38381017

38381037

پیرایزشکی

38380509

38380026

بهداشت

3838572

3838572

توانبخشی

38381942

38381941

بین المللی

38381085

38381074

دندانپزشکی

38380030

3381674

داروسازی

33221025

33221025

نهاوند

3229937

32229934

ملایر

33117460

33117451

اسدآباد

 

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved