زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

وظایف مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

اهداف :

بمنظور ساماندهی امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه و در راستای تشکیل دفتر امور هیات علمی در معاونت آموزشی وزارت متبوع، مدیریت امور هیات علمی در دانشگاه و زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل می گردد. هدف این مدیریت انجام کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علی اعم از برآورد نیاز، جذب، استخدام، به کار گیری و انعقاد قزارداد ، انجام تعهدات خدمتی و سایر امور مربوطه و همچنین امور مربوط به ترفیع، ارتقاء ، مرخصی، ماموریت، بازنشستگی، ارزشیابی فعالیت های کیفی و کمی آنان به طور مستمر و سایر امور مرتبط می باشد.

شرح وظایف :

 ساماندهی و تسریع انجام کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی ( نیاز سنجی، جذب ، بکار گیری با انجام فراخوان)

برنامه ریزی و هماهنگی لازم چهت آموزش های مورد نیاز توانمند سازی اعضای هیات علمی

پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد اعضای هیات علمی و انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع، ارتقاء تغییر وضعیت کلیه اعضای هیات علمی و انعقاد قرداد (با اعضای هیات پیمانی)

شناسایی نیاز ها و پتانسیل های بالقوه رفاهی و فرهنگی اعضای هیات علمی و تمهید راهکار اجرایی جهت پاسخگویی به این نیازها

بررسی سوابق آموزشی – حرفه ای و ارزشیابی مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی

انجام امور اداری متقاضیان گذراندن طرح و تعهدات و سربازی در دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی

انجام مربوط به ارزشیابی فعالیت ها و وضعیت حضور فیزیکی اعضای هیات علمی برای مواقع ترفیع ، ارتقاء و سایر نیاز های مرتبط

کارشناسی امور حق التدریس اساتید مدعو و سایر مدرسین ، دعوت از اساتید مدعو

کارشناسی و انجام امور اجرایی تعیین اساتید نمونه براساس آیین نامه های مربوطه

کارشناسی و انجام امور بورسیه های داخل و خارج دانشگاه

کارشناسی و انجام سایر مکاتبات اعضای هیات علمی با مجاری ذیربط ( وزارت متبوع، مدیران دانشگاه و دانشکده ها، هیات اجرایی جذب، هیات ممیزی و ...)

انجام امور اداری مربوط به ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی

انجام امور مربوط به اعضای هیات های ممتحنه و ارزشیابی و بورد های تخصصی علوم پایه و بالینی

انجام امور مربوط به انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی

تلاش در جهت گسترش فرهنگ خودباروری علمی و ملی در بین اعضای هیات علمی

تلاش در جهت گسترش تقوا و ارزشهای اسلامی – دینی و تحقق الگوی معلم نمونه 

تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه ای معلمی –پزشکی در بین اعضای هیات علمی

*************************

 

نشانی
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 143
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 159396
تعداد کاربران بر خط 1