زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

 

 معرفی کلان منطقه 3 آمایش کشوری

 

تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیر همواری را برای مأموریتگرایی و بهره‌مندی از ظرفیتهای بومی موجود در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور ارتقای کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی فراهم نمود. در این سند استانهای کشور در در قالب ۱۰ کلان منطقه آمایشی بازآرایی شده و دانشگاههای مستقر در هر منطقه در قالب یک نظام هماهنگ با یکدیگر، تعاملات و همکاریهای مناسبی را آغاز نمودهاند.

دانشگاههای مستقر در کلان منطقه 3 شامل: دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  همدان ، کرمانشاه ، ایلام ، کردستان و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می باشد.

به منظور تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سلامت و اعتلای نظام آموزش علوم پزشکی کشور از مجرای اجرای اثربخش بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین در راستای بهرهمندی از ظرفیتهای بالقوه موجود در مناطق آمایشی کشور در چارچوب ضوابط سند آمایش سرزمینی تفاهمنامهای فیمابین معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان سرپرست دبیرخانه کلان منطقه  3  در تاریخ  1400/4/8 منعقد گردید. اداره دبیرخانه کلان منطقه 3 به صورت چرخشی بین دانشگاههای علوم پزشکی همدان و کرمانشاه به مدت 2 سال می باشد که در مورخ 1401/2/4 مسئولیت دبیرخانه در اختیار دانشگاه کرمانشاه قرار گرفت .

 

 شرح وظایف دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش کشوری

 * تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها، نشستهای علمی، فضای مجازی و ...

* بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها)

* همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط و آموزشهای مهارتی در سطح منطقه

* همکاری در گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

*  ترویج و توسعه زیرساختهای اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

* تلاش جهت توسعه فعالیتهای بین المللی در منطقه بر اساس نقشه آمایش بین الملل با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

* راهاندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان بر مبنای نقشه آمایش بین الملل آموزشی پزشکی با همکاری دانشگاههای منطقه آمایشی

* راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی

* راه اندازی مرکز سنجش صلاحیت بالینی در منطقه

* اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و مراکز آموزشی درمانی مستقر در منطقه

* همکاری در اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه

* توسعه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر اساس ظرفیت‌های موجود در منطقه و طبق ضوابط شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

* توسعه آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان‌های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه در صورت وجود و یا تلاش در جهت راه‌اندازی آنها در منطقه با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

 * حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

 

 

نشانی
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 252
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 189752
تعداد کاربران بر خط 0