زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

۱

آقای دکتر حسین عماد ممتاز 

از سال۱۴۰۰ تا کنون

۲

خانم دکتر مژگان ممانی     

۱۴۰۰-۱۳۹۹

۳

آقای دکتر فرهاد فراهانی     

۱۳۹۳ – ۱۳9۹

۴

آقای دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای    

۱۳۹۳ – ۱۳۸۹

۵

خانم دکتر مهناز یاونگی    

۱۳۸۹ – ۱۳۸۸

۶

آقای دکتر ابراهیم خوشرفتار    

۱۳۸۸ – ۱۳۸۷

۷

آقای دکتر بهزاد هوشمند    

۱۳۸۷ – ۱۳۸۴

۸

آقای دکتر احمد جنیدی   

شهریور ۱۳۸۴ – تیر ۱۳۸۴

۹

آقای دکتر عبدالله فرهادی نسب   

۱۳۸۴ – ۱۳۸۳

۱۰

خانم دکتر مهناز یاونگی   

۱۳۸۳ – ۱۳۸۰

۱۱

آقای دکتر فرهاد فراهانی  

۱۳۸۰ – ۱۳۷۸

۱۲

آقای دکتر حسین محجوب   

۱۳۷۸ – ۱۳۷۷

۱۳

آقای دکتر محمد جعفریان  

۱۳۷۷ – ۱۳۷۶

۱۴

آقای دکتر امیر کشوری   

۱۳۷۶ – ۱۳۷۴

۱۵

آقای دکتر محمد تقی بحرینی طوسی 

۱۳۷۴ – ۱۳۶۹

۱۶

مرحوم آقای دکتر علی اکبر مشتاقی 

۱۳۶۹ – ۱۳۶۷

۱۷

آقای دکتر احمد خلیلی   

۱۳۶۷ - ۱۳۶۵

 

نشانی
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 189
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 189689
تعداد کاربران بر خط 1