زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

 

* فارغ التحصیل نمودن دانشجویان


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-31311170 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک    

 

*  مدیریت امور هیأت علمی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-31311182 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک    

 

* امور تحصیلات تکمیلی


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-31311199 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک    

 

*  اداره ثبت و پذیرش


سایت شناسنامه خدمت نظرسنجی
           
081-31311161 فرآیند خدمت قوانین و مقررات
           
نحوه ارائه خدمت:     سایت   میزخدمت   تلفن   موبایل     پیامک    

 

نشانی
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 266
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 189766
تعداد کاربران بر خط 0