زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

نام و نام خانوادگی: خاطره رجبی

رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت: کارشناس آموزش مداوم

 
 

نام و نام خانوادگی: سارا سلیمانی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت: کارشناس آموزش مداوم

 

نام و نام خانوادگی: جواد هدایتی منظور

رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت: کارشناس آموزش مداوم

نشانی
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 98
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 218084
تعداد کاربران بر خط 0